กรุณาใส่ User และ Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้

username

password

Username:ให้ใช้เบอร์โทรศัพท์มือถือหรือหมายเลข ID ตู้ที่ต้องการตรวจสอบ

Password:หากลูกค้าไม่เคยเปลี่ยน Password ให้ใส่หมายเลข 1234

เปลี่ยนรหัสผ่าน